Logo Ing. Luboš Holčák

Zmocněnec

Zmocněnec – spojenec při ohlašovacích povinnostech

Garantuji Vám a přebírám odpovědnost za plnění Vašich ohlašovacích povinností vůči veřejnoprávním a kontrolním orgánům.

Integrovaný systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP)

Nabízím Vám výkon činnosti zmocněnce při plnění Vašich ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.
Činnost zmocněnce mohu vykonávat na základě Vašeho zplnomocnění formou , kterou stanoví platná legislativa
Jako zmocněnec pro Vás zajistím: