Logo Ing. Luboš Holčák

Ochrana životniho prostředí

Odborná pomoc - odvolání vůči rozhodnutím, které vydal orgán státní správy

Výklad právních předpisů z hlediska specifických podmínek a potřeb zákazníka

Součinnost

Odpady
V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobů nakládání s odpady:

Máte zájem o tyto služby? Kontaktujte mne »